Proces sunčanja

Proces sunčanja

  • Melanocitin
  • Tirozin
  • Melanin
  • Momentalno tamnjenje pigmenta
  • Odloženo tamnjenje

Bitno je da Vi I Vaši zposleni razumete biološki proces kojim Vaša koža dobija boju kada je izložena UV zracima. Razumevanje procesa sunčanja će Vam pomoći u obrazovanju svojih klijenata na pravilan način kako bi postigli zeljenu boju.

Absorpcija kože

Ljudska koža se sastoji skoro u potpunosti od vode I organskih molekula. Molekuli organskih jedinjenja sastoje se od jezgra koja su u relatvno fiksiranoj poziciji I elektrona koja se nalaze u definisanoj zapremini okružuju
i molekularnu strukturu. Za svako jedinjenje,postoji određeno stanje elektrona,od kojih svaki odgovara distribuciji elektrona oko jezgra I specifičnoj energiji. Na sobnoj temperaturi, svi molekuli su u elektronskom stanju sa najnižom energijom,koje se zove osnovno stanje.
UV zračenje prvo mora biti apsorbovano od strane molekula kako bi izazvalo bilo kakvu hemijsku promenu. Samo zračenje koje je apsorbovala koža,može da pokrene biološki odgovor. Molekul koji apsorbuje svetlost se zove hromofor. On uključuje molekule pout DNA I RNA,kao I protein. Nakon apsorbovanja energije iz zračenja,molekuli se nalaze u pobudjenom stanju. Molekuli postoje u pobudjenom stanju samo delic sekunde pre nego što izgube energiju u vreme kad nastupi hemijska promena. Vidljivi efekat može biti povećan pigmentacijom kože ili eritema.

Proces sunčanja

Da bi se razumeo proces sunčanja,prvo morate shvatiti da se koža sastoji od nekoliko različitih tipova
elija. Svaki tip ćelija ima specifičnu funkciju. Ćelije koje učestvuju prvenstveno u procesu sunčanja,nazivaju se melanociti. Melanociti su locirani u osnovi epidermisa, ispod sloja dermisa. Melanociti koriste tirozin, aminokiselina za proizvodnju melanina. Ovaj melanin ostavlja melanocite I putuje kroz epidermis gde reaguje sa UVA I UVB zračenjem kroz hemijske reakcije tamnjenja pigmentacije kože. Kao sto je već poznato, koža se sastoji od tri tipa tkiva: epidermisa ili spoljašnjeg sloja, dermisa ili unutrašnjeg sloja I potkožnog sloja.
Proces sunčanja ili povećanja pigmentacije dešava se u dve faze.
Prvi je momentalno tamnjenje pigmenta (MTP).MTP je brzo tamnjenje kože koje počinje kroz izlaganje UV zracima I njegov maksimalni efekat je odmah vidljiv. To je uzrokovano promenom melanina koji je već prisutan u koži. MTP je najočigledniji na koži koja poseduje značajnu količinu pigmenta. Javlja se nakon izlaganja dugim talasima UVA ili vidljive svetlosti. MTP može da izbledi u roku od minuta nakon male izloženosti ili može potrajati nekoliko dana nakon dužeg izlaganja.
Odloženo tamnjenje , indukuje se najviše kroz izloženost UVB, što za rezultat ima povećanje melanina u epidermu I prvi put postaje vidljiva nakon 72 sata od izloženosti. I UVA I UVB zračenje počinje odloženim tamnjenjem kroz stvaranje pobuđenog stanja u melanocitima koje za uzvrat oslobađa više melanina u kožu. Stepen MTP je pre svega,odraz tipa kože pojedinca. Odloženo tamnjenje zahteva veću dozu I UVA kao I UVB zračenja.

Napomena

* Važni saveti i smernice kod kupovine solarijuma, kliknite ovde!

* Za više detalja o megaSun solarijumima možete posetiti sajt našeg partnera iz Nemačke, kliknite ovde.

* Cene su izražene u EUR bez PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvredosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

* Prodavac zadržava pravo promene cene bez prethodnog obaveštavanja.

FreshCosmetics d.o.o.
Majora Zorana Radosavljevica 14
11000 Beograd - Batajnica, Srbija

E-mail: [email protected]

Kontakt za kozmetiku i lampe
060/ 334 49 02
011/ 377 45 57

Kontakt za solarijume
064/ 357 28 86

Kontakt za top lasere
060/ 357 28 86

FreshCosmetics d.o.o. | Bosna i Hercegovina
Srpske dobrovoljacke garde 14
76300 Bijeljina, Bosna i Hercegovina
Kontakt: Danijel Kovacevic
Mob.: ‎+387 65 563926
E-mail: [email protected]

Main Menu